Smykałka

Maria Smykał

T: 607 43 90 56

E: kontakt@smykalka.com.pl

Oferta

Dedykowana jest osobom, które nie mają czasu na doglądanie prawidłowej realizacji aranżacji. Zawiera
w swej ofercie wszystkie etapy zawarte w projekcie kompleksowym. Gwarantuje zgodność prac budowlanych z projektem.

REALIZACJA „POD KLUCZ”

Dane kontaktowe

Smykałka Maria Smykał

ul. Armii Krajowej 16

65- 556 Zielona Góra

T: 607 43 90 56

E: kontakt@smykalka.com.pl