Smykałka

Maria Smykał

T: 607 43 90 56

E: kontakt@smykalka.com.pl

Oferta

Dzięki możliwościom, jakie stwarza internet projektowanie na odległość staje się coraz częściej praktykowane. Po otrzymaniu dokumentacji budowlanej nanoszony zostaje projekt aranżacji wnętrz. Wszystkie informacje przesyłane są drogą mailową przy stałym kontakcie telefonicznym z Inwestorem.

PROJEKT ON-LINE

Dane kontaktowe

Smykałka Maria Smykał

ul. Armii Krajowej 16

65- 556 Zielona Góra

T: 607 43 90 56

E: kontakt@smykalka.com.pl